Synssansen

Pædagogiske læringsmål

Her får barnet stimuleret sin synssans, og dets forståelse for omgivelserne bliver sat på prøve. Barnet skal afkode billeder af objekter, som det har stiftet bekendtskab med i Senses of Cities, og det får derved udfordret sin evne til at sammenkoble synssansen og måden, det opfatter verden på. Barnet får styrket sin forståelse for og erfaring med omverdenen samt sin evne til at tænke kreativt.

"Øjet er et af de mest komplekse organer, vi har, og synssansen er den mest dominerende af de fem sanser. Øjnene bidrager med omkring 85 % af vores viden om verden, og derfor er det interessant at teste, hvor meget man egentligt ser, opfatter og forstår – frem for blot at registrere."

Beskrivelse


Børnene præsenteres for billeder af sanseobjekter, som de har oplevet i sanseteatret, fra forskellige afstande. De ser først det tætteste nærbillede (billede 1), og derfra bevæger kameraet sig længere og længere væk fra den fotograferede genstand. Legen går ud på at gætte billedets motiv inden totalbilledet (billede 4) bliver fremvist. Billederne printes ud eller vises på en skærm. Ud fra hvert billede er det oplagt at snakke om, hvad de oplevede med netop dette objekt i sanseteatret, og efterfølgende kan I snakke om, hvad synssansen kan.


Varighed: ca 15 minutter.                                     Antal børn: Ingen begrænsninger, bare alle børn kan se billederne.


Forberedelse: Hent billederne til øvelsen her


Videreudvikling: I kan videreudvikle denne leg og gøre den mere hjemmevant for børnene ved at tage billeder af objekter, som børnene kender fra deres dagligdag. Billederne tages fra forskellige afstande: ultranært, lidt længere væk, osv., plus et totalbillede af objektet, der bruges som resultat.