Videoer

Øvelse 3, HØRESANSEN: ”Byens lyde”

BESKRIVELSE:
Børnene skal lytte til en række lydklip, hvor de skal beskrive lyden og forsøge at placere den i hverdagens velkendte lydbillede. I tråd med idéen bag Senses of Cities, hvor skulpturen skal placeres ude i byen, er lydene hentet fra byrummet. Børnene skal på skift beskrive lyden og fortælle, hvad de synes, lyden minder dem om – hvor har de hørt den før? Kan de efterligne lyden? Lydene afspilles enten direkte fra telefon/tablet eller over højttalere. Formålet er at skabe dialog og en nysgerrighed omkring byens lyde.

Pædagogiske læringsmål:
Barnet skal her bruge sin høresans og fokusere på bestemte lyde, der skal identificeres. En lyd er en flygtig størrelse, der kræver fuld opmærksomhed i nuet, da man ikke kan ’hvile’ på lyden som man fx kan med et billede. Legen kræver fuld fokus fra barnet, hvilket styrker dets koncentrations-evne. Barnets forståelse for sammenhængen mellem omgivelsernes lyde forstærkes, og ved at skulle beskrive og sammenkoble lyde og omverden øges barnets sproglige kompetencer.

VIDEREUDVIKLING:
I kan lege videre med denne leg ved at gå uden for og lytte efter – hvad kan I høre? Hvor kommer lydene mon fra? Kan I efterligne lydene?